Đảng bộ xã Kỳ Xuân tổ chức sinh hoạt điểm chuyên đề chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chuyên đề 2023 tại chi bộ thôn Trần Phú
11/05/2023 06:01
   
Đảng bộ xã Kỳ Xuân tổ chức sinh hoạt điểm chuyên đề chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chuyên đề 2023 tại chi bộ thôn Trần Phú
Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐU, ngày 21/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kỳ Xuân về tổ chức sinh hoạt chuyên đề chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chuyên đề 2023. Chiều ngày 09/5/2023 Đảng ủy xã Kỳ Xuân chỉ đạo chi bộ thôn Trần Phú tổ chức sinh hoạt chuyên đề; Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Dương Xuân Sáu - Bí thư Đảng bộ, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ, các đồng
Đ/c Dương Xuân Sáu- Bí thư Đảng bộ- Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Đình Thư - Bí thư chi bộ, thông qua báo cáo đề dẫn sinh hoạt chuyên đề chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chuyên đề 2023. Báo cáo đề dẫn đã khẳng định: "Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ánh cả tầm tư tưởng, lý luận và định hướng thực tiễn; có tác động to lớn, sâu rộng đến tư tưởng, tình cảm, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.          Cũng tại buổi sinh hoạt đã có 4 ý kiến tham luận, phát biểu. Nội dung là làm rõ hơn các nội dung của tác phẩm như: “Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được CNXH ở Việt Nam ?”; "Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa?"; "Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?". Bên cạnh nội dung tham luận các ý kiến còn tập trung làm rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, đồng chí Dương Xuân Sáu - Bí thư Đảng ủy đã đánh giá cao tổ chức sinh hoạt điểm của chi bộ Trần Phú, mong muốn thông qua buổi sinh hoạt sẽ giúp mỗi cán bộ, đảng viên, nhận thức sâu sắc về cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư, nhận thức sâu sắc hơn về con đường chúng ta đi, đích chúng ta đến để rèn thêm bản lĩnh, làm tròn trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối không được dao động, ngả nghiêng trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Sau buổi sinh hoạt điểm, Đảng ủy đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để triển khai đại trà cho các chi bộ tổ chức sinh hoạt./.

Đại biểu tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề điểm tại chi bộ thôn Trần Phú
Tham luận của các đ/c đảng viên trong chi bộ

Tin bài: Dương Hương

 Người đang truy cập: 15
 Tổng số truy cập: 2362902