Hội nghị tập huấn chuyển đổi số cộng đồng, hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công toàn trình và tạo tài khoản dịch vụ công quốc gia cho người dân trên địa bàn.
30/11/2022 07:30
   
Hội nghị tập huấn chuyển đổi số cộng đồng, hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công toàn trình và tạo tài khoản dịch vụ công quốc gia cho người dân trên địa bàn.
Chiều ngày 29/11/2022, ủy ban nhân dân xã Kỳ Xuân phối hợp với phòng Văn hóa- TT huyện tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số năm 2022 cho cán bộ xã, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và bí thư, thôn trưởng; BCH các chi hội đoàn thể cấp thôn; tổ trưởng tổ tự quản, cán bộ đoàn viên thanh niên. Tham dự và trực tiếp lên lớp tập huấn có đồng chí Phan Hồng Vị, cán bộ chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
Đ/c Phan Hồng Vị- Chuyên viên phòng Văn hóa- TT trực tiếp lên lớp tập huấn
Đại biểu tham dự tập huấn
Toàn cảnh hội nghị tập huấn chuyển đổi số

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định chuyển đổi số là một nội dung trong sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược phát triển Kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, mang ý nghĩa của một cuộc cách mạng toàn dân, toàn diện. Tổ công nghệ số cộng đồng là cầu nối giữa chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn, là cánh tay nối dài của Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, huyện kịp thời thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến với người dân. Theo đó, trong thời gian 01 buổi, các học viên được truyền đạt một số kỹ năng cơ bản, như: Hướng dẫn cài đặt, sử dụng các dịch vụ số để tương tác với chính quyền qua các nền tảng số; hướng dẫn tạo tài khoản dịch vụ công quốc gia cho người dân trên địa bàn, các nền tảng số phục vụ quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn, hỗ trợ hộ gia đình thiết lập địa chỉ trên nền tảng địa chỉ số quốc gia...

Để cụ thể hóa Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 146/QĐ - TTg ngày 28/1/2022.

Thông qua hội nghị tập huấn, nhằm giúp các thành viên trong Tổ công nghệ số cộng đồng nhận thức đúng và đầy đủ hơn về chuyển đổi số; hiểu được các việc phải làm khi tiến hành xây dựng chiến lược và thực hiện chuyển đổi số; có thêm kỹ năng tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về ứng dụng nền tảng số để đăng tải thông tin, quảng bá sản phẩm; tham gia tích cực vào công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, quản lý thông tin di động, xử lý tin nhắn rác, thư điện tử rác, từ đó tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn./.

Tin bài: Đình Hiệu

 Người đang truy cập: 31
 Tổng số truy cập: 2362996