Góp ý dự thảo báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Kỳ Xuân đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
04/01/2024 08:44
   
Góp ý dự thảo báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Kỳ Xuân đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Góp ý dự thảo báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Kỳ Xuân đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
 Tải file đính kèm            
Tin bài: CC tư pháp- Hộ tịch
 Người đang truy cập: 24
 Tổng số truy cập: 2362974