THÔNG BÁO MẤT MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ ÔNG NGUYỄN MẠO VÀ BÀ NGUYỄN THỊ THUYN
08/09/2022 02:19
   
THÔNG BÁO MẤT MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ ÔNG NGUYỄN MẠO VÀ BÀ NGUYỄN THỊ THUYN
Căn cứ luật đất đai năm 2013;Căn cứ Sơn trình bày về việc mất giấy chứng nhận QSD đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thuyn ngày 6/9/2022Nay UBND xã Kỳ Xuân thông báo để toàn thể nhân dân trong và ngoài xã, các tổ chức, cá nhân nhận được hoặc đang thế chấp, cất giữ GCNQSD đất nói trên thông báo lại cho hộ gia đình bị mất GCNQSD đất biết để xin nhận lại hoặc thanh toán các khoản thế chấp. Hiện nay gia đình bà Nguyễn Thị Thuyn đang làm thủ tục hồ sơ cấp đổi, cấp lại GCNQSD đất như đã nêu trên.Nhận đ
 Tải file đính kèm            
 Người đang truy cập: 26
 Tổng số truy cập: 2362963