Kỳ Xuân tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Nhân dân trên địa bàn xã năm 2024
22/03/2024 04:29
   
Kỳ Xuân tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Nhân dân trên địa bàn xã năm 2024
Kỳ Xuân tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Nhân dân trên địa bàn xã năm 2024

Nâng cao chất lượng kinh doanh dịch vụ ven biển gắn với bảo vệ môi trường, tạo dựng cảnh quan; kêu gọi, thu hút đầu tư thực hiện quy hoạch phân khu du lịch biển Kỳ Xuân; định hướng phát triển thương mại, dịch vụ và hướng tới du lịch trong thời gian tới.

Chiều ngày 22/3/2024 xã Kỳ Xuân tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Nhân dân trên địa bàn xã năm 2024.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Sỹ Ba, phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện.

Đồng chí: Dương Xuân Sáu- Bí thư Đảng ủy; đồng chí: Nguyễn Thành Chung- Chủ tịch UBND xã (mời chủ trì)

+ Đại diện Thường trực Đảng ủy; TTHĐND; Lãnh đạo UBND; Thường trực Uỷ ban MTTQ xã.

+ Trưởng hoặc Phó Công an xã; Công chức địa chính;Công chức Tài chính - Kế toán ; Tư pháp- hộ tịch; Văn hóa xã hội; Trưởng các đoàn thể cấp xã; Cán bộ khuyến nông  xã; Văn phòng UBND -  HĐND xã.

Bí thư, Trưởng thôn 8 thôn; Đại diện Doanh nghiệp; HTX; Hộ gia đình, cá nhân  đã và đang tham gia kinh doanh dịch vụ ven biển; Nhân dân trên địa bàn xã.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được thông qua quy hoạch tổng thể khu du lịch biển Kỳ Xuân tầm nhìn đến năm 2030, nhằm kêu gọi đầu tư phát triển du lịch biển Kỳ Xuân.

Quy hoạch phân khu du lịch biển Kỳ Xuân

Đại biểu tham dự

Các doanh nghiệp trên địa bàn và người dân đối thoại trực tiếp

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Sỹ Ba, phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện phát biểu chỉ đạo và định hướng về việc quản lý quy hoạch phân khu du lịch biển Kỳ Xuân mà được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đồng thồng trả lời giải đáp một số ý kiến của các doanh nghiệp.

Thay mặt cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Đồng chí Dương Xuân Sáu- Bí thư đảng ủy đã tiếp thu những ý kiến của các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Tin bài: Đình Hiệu
 Người đang truy cập: 17
 Tổng số truy cập: 2362878