Thông báo số 52/TB-UBND ngày 04/5/2023 của UBND xã Kỳ Xuân về việc rà soát các trường hợp đã làm nhà ở sau ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
13/05/2023 07:07
   
Thông báo số 52/TB-UBND ngày 04/5/2023 của UBND xã Kỳ Xuân về việc rà soát các trường hợp đã làm nhà ở sau ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 Tải file đính kèm            
 Người đang truy cập: 26
 Tổng số truy cập: 2362962